AKTUALNOŚCI | DINKUM Biuro Księgowe Joanna Przeszło – Warszawa Ursynów – księgowość, kadry, płace.

ARCHIWUM

WAŻNE TERMINY

Do 7 każdego miesiąca

  • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej

Do 10 każdego miesiąca

  • wpłata składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy za poprzedni miesiąc dla osób fizycznych (w tym przedsiębiorców) płacących składki wyłącznie za siebie.

więcej

ZMIANY W VAT OD 2014

1| Moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy nie będzie już powiązany z datą wystawienia faktury. Poza nielicznymi regulacjami szczególnymi będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

2| Prawo do odliczenia podatku naliczonego

Prawo do odliczenia podatku nie będzie, jak dotychczas, powiązane z momentem otrzymania faktury, a z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Po otrzymaniu faktury w 2014 roku należy kontrolować dwa terminy:

a) odliczenia dokonuje się za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabytych lub importowanych towarów i usług po stronie dokonującego czynności,
b) nie wcześniej jednak niż z chwilą uzyskania faktury VAT, dotyczącej tej czynności.

więcej

NOWE ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR

Zgodnie z nowym art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Wskazano dodatkowo, że faktury nie będą mogły być wystawione wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.
Podatnik nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury odnośnie do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art.43 ust.1, art.113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT lub przepisów rozporządzenia.

więcej

Do góry