OFERTA

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

więcej
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJO- NOWANYCH

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

więcej
KARTA PODATKOWA

KARTA PODATKOWA

więcej
KSIĘGI HANDLOWE

KSIĘGI HANDLOWE

więcej
KADRY I PŁACE, ZUS

KADRY I PŁACE, ZUS

więcej
UBEZPIECZENIA,
KREDYTY I LEASING

UBEZPIECZENIA, KREDYTY I LEASING

więcej

KADRY I PŁACE, ZUS

Zakres podstawowy usługi:

 • przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta,
 • sporządzania i składania w imieniu klienta deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
 • sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • przygotowanie dokumentacji wymaganej do uzyskania zasiłków z ZUS,
 • sporządzanie ewidencji przychodów pracowników i zleceniobiorców oraz kart zasiłkowych,
 • sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • wystawianie rocznych raportów dla osób ubezpieczonych (RMUA),

Zakres usług dodatkowych:

 • prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów,
 • przygotowywanie standardowych umów o prace z pracownikami,
 • przygotowywanie umów cywilno-prawnych wraz z rachunkami,
 • wystawianie w imieniu klienta zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej refundacji PFRON,
 • inne czynności uzgodnione z klientem,

Do góry