OFERTA

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

więcej
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJO- NOWANYCH

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

więcej
KARTA PODATKOWA

KARTA PODATKOWA

więcej
KSIĘGI HANDLOWE

KSIĘGI HANDLOWE

więcej
KADRY I PŁACE, ZUS

KADRY I PŁACE, ZUS

więcej
UBEZPIECZENIA,
KREDYTY I LEASING

UBEZPIECZENIA, KREDYTY I LEASING

więcej

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów to urządzenie księgowe służące do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w uproszczonej formie, tzn. w systemie księgowości pojedynczej. System księgowości polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży (obrotu,utargu), zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji.

Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR) reguluje Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 90 poz. 416 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 i Dz. U. z 2000 roku Nr 104, poz.1104).
Ta forma rozliczeń księgowych zgodnie z przepisami przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Zakres podstawowy usługi:

 • księgowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów księgowych oraz dodatkowych dowodów sporządzanych na potrzeby rozliczeń,
 • wyliczanie podatku VAT,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT),
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • rozliczenia transakcji międzynarodowych: Wewnątrzwspólnotowych Nabyć i Dostaw (VAT-UE), import- eksport z poza Unii Europejskiej,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i tabel amortyzacyjnych,
 • przekazanie sporządzonych deklaracji do właściwych Urzędów Skarbowych,
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego.
 • przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego.

Zakres usług dodatkowych:

 • sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy na życzenie klienta,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS,
 • sporządzanie dodatkowych informacji finansowych niezbędnych klientowi w działalności gospodarczej m.in. dla banków i firm leasingowych,
  inne czynności uzgodnione z klientem.

Do góry