• BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH DINKUM - JOANNA PRZESZŁO

  • DINKUM - ŚWIADCZYMY USŁUGI KSIĘGOWE I UBEZPIECZENIOWE.

  • "W momencie płacenia podatków człowiek uświadamia sobie, że nie stać go było na zarobienie tych pieniędzy" - Fryderyk Dard

WAŻNE TERMINY

Do 7 każdego miesiąca

Do 10 każdego miesiąca

Do 15 każdego miesiąca

Do 20 każdego miesiąca

Do 20 stycznia

Do 25 każdego miesiąca

Do 25 stycznia, kwietnia, lipca, września

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym:

Do 31 marca roku następującego po roku podatkowym

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym:

uwaga


Uwaga: jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień wolny po dniu lub dniach wolnych od pracy (art.12 par. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa – Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60, ost. zm. Dz.U. z 2006r. nr 66, po. 470).

Do góry

Do góry