• BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH DINKUM - JOANNA PRZESZŁO

  • DINKUM - ŚWIADCZYMY USŁUGI KSIĘGOWE I UBEZPIECZENIOWE.

  • "W momencie płacenia podatków człowiek uświadamia sobie, że nie stać go było na zarobienie tych pieniędzy" - Fryderyk Dard

ZMIANY W VAT OD 2014 ROKU

vat

Najważniejsze zmiany z przepisach

Zmiany w VAT od 2014 roku:

1| Moment powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy nie będzie już powiązany z datą wystawienia faktury. Poza nielicznymi regulacjami szczególnymi będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

2| Prawo do odliczenia podatku naliczonego

Prawo do odliczenia podatku nie będzie, jak dotychczas, powiązane z momentem otrzymania faktury, a z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Po otrzymaniu faktury w 2014 roku należy kontrolować dwa terminy:

a) odliczenia dokonuje się za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabytych lub importowanych towarów i usług po stronie dokonującego czynności,
b) nie wcześniej jednak niż z chwilą uzyskania faktury VAT, dotyczącej tej czynności.

3| Podstawa opodatkowania

Do tej pory był to obrót, od 2014 roku podstawą opodatkowania będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący sprzedaży otrzymał lub ma otrzymać. Podstawa obejmuje:

a) podatki, cła, opłaty i inne należności,
b) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę.

4| Nowe zasady wystawiania faktur

Tracą moc przepisy rozporządzenia Ministra Finansów ws. faktur, od 2014 roku obowiązują regulacje zawarte w Ustawie o VAT.

5| Terminy wystawiania faktur

Ogólne zasady wystawiania faktur w 2014 roku:
a) fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę,
b) faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi.

6| Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

W określonych przypadkach będzie można obniżyć obrót pomimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

7| Likwidacja faktur wewnętrznych

Przepisy obowiązujące od stycznia 2014 roku nie przewidują możliwości wystawiania faktur wewnętrznych.

8| Noty korygujące

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłkę, będzie mógł w dalszym ciągu wystawiać notę korygującą.

9| Zwolnienia z VAT

Likwidacja zwolnienia dotyczącego towarów używanych – odejście od definiowania pojęcia „towary używane”. Wprowadzenie zwolnienia dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT, jeśli z tytułu ich nabycia, importu lub wytworzenia nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia VAT naliczonego.
Zwolnienie dla używanych samochodów osobowych w rozporządzeniu – projekt rozporządzenia.

Do góry